Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Varningsskyltar: farlig elektrisk spänning

Elolyckor kan ha mycket allvarliga och följder. Det är arbetsgivarens ansvar att skydda sina anställda. Vad gäller just elsäkerhet är det viktigt att endast kompetent personal utför arbeten som kan medföra en olycksrisk. Vidare måste lagar, regler och tillverkarens anvisningar följas.

En tydlig varselmärkning ser till att alla är informerade om riskerna och hanterar utrustningen med den försiktighet som krävs.

50 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Det kan vara rent livsfarligt att befinna sig i miljöer där man riskerar att komma i kontakt med spänningssatta föremål. När det gäller högspänning kan det dessutom räcka med att närma sig den spänningssatta ledningen för att en olycka ska inträffa. Arbetsgivaren har huvudansvaret för de anställdas säkerhet på arbetsplatsen. Han är skyldig att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och se till så att lagar och regler efterföljs.

Vad säger lagen?

"Vid arbete där det finns elektrisk fara skall säkerhetsåtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, så att betryggande säkerhet uppnås för dem som deltar i arbetet." (ELSÄK-FS 2006:1)

Elolyckor kan till viss del förebyggas genom anpassade arbetsrutiner. Se till att arbetstagarna arbetar på ett säkert sätt, att de har den kunskap som krävs och att de är försedda med lämplig arbetsutrustning. Läs vår guide om säkra elarbeten för mer information.

Kan riskerna inte helt undanröjas måste de istället signaleras med en tydlig märkskylt. Våra varningsskyltar varskor om farlig elektrisk spänning. De finns i ett flertal olika storlekar och material. Läs vår materialguide för mer information om de olika modellerna.

Tänk även på att alltid arbeta spänningslöst. Kolla en extra gång att du har dragit ut kontakten eller skruvat ur säkringen och kontrollera att utrustningen verkligen är spänningslös. Använd en av våra låsanordningar för Elektrisk lockout för att försäkra dig om att ingen kollega kan koppla på spänningen medan du arbetar.