Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Golvmärkning

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Våra tips för en lyckad golvmärkning! Linjer och markeringar på golvet används ofta för att öka säkerheten och produktiviteten i lager- och produktionsområden. De är till exempel helt oumbärliga på platser där det inte finns några fysiska barriärer som avgränsar trucktrafiken från gående och andra oskyddade personer.
Hos oss hittar du ett varierat sortiment av allt från markeringsfärg till markeringstejp. Samtliga produkter är speciellt gjorda för att sitta på golv i industriella miljöer med hård trafik från både gaffeltruckar och gående. Läs mer om våra olika produkter i guiden nedan.

68 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Golvmärkning

Tydliga golvmarkeringar är en väsentlig del av arbetsplatsens varselmärkning. De används ofta i exempelvis lager, fabriker och verkstäder för att förebygga olyckor mellan gaffeltruckar och gående samt för att markera olika slags hinder. Vi på Seton är experter på varselmärkning och saluför ett brett utbud av produkter för tydlig och hållbar märkning av arbetsplatsens golv.

Vad säger lagen?

Riktlinjer och regler gällande bland annat golvmarkering finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler AFS 2008:13.

Utdrag ur AFS 2008:13

“Arbetsgivare, den som råder över ett arbetsställe samt den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet ska se till att skyltar, märkning och signaler införs i verksamheten, enligt kraven i dessa föreskrifter med dess bilagor. Skyltar, märkning och signaler används då riskerna inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder.”

“Arbetsområden dit anställda har tillträde under sitt arbete och där det finns risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk för fallande föremål ska markeras med gul/svart eller röd/vit randiga fält. Märkningen ska anpassas till riskområdets storlek.Den gul/svarta eller röd/vita markeringen ska vara snedstreckad i cirka 45 grader med ungefär lika breda fält.”

“Där det behövs ska leder för fordonstrafik inomhus vara tydligt markerade med obrutna linjer i väl synlig färg, helst vit eller gul, som valts med hänsyn till underlagets färg. Linjerna ska placeras så att de visar det nödvändiga säkerhetsavståndet mellan fordon och hinder eller gående.”

Våra tips för en lyckad golvmärkning!

Golvmarkeringar används för att organisera arbetsplatsen så att arbetet kan utföras snabbt och med minsta möjliga risk för olyckor. I lager- och produktionsområden kan det till exempel röra sig om att markera gångstråk, truckgångar, förvaringsområden, placering av pallar, farliga områden, etc.

En av förutsättningarna för att man ska lyckas med sin golvmärkning är att man väljer rätt sorts märkprodukter. I industriella miljöer är slitaget ofta högt och därför behövs en lösning som håller måttet. Vi lagerför ett stort antal produkter för hållbar märkning av dina golv.

Särskilda tecken

Hos oss hittar du flera olika självhäftande tecken som tål slitage och håller länge även i områden med hård trafik från både gaffeltruckar och gående. Tecknen är försedda med ett kraftfullt häftämne som gör det busenkelt att sätta fast dem på golvet. I sortimentet hittar du följande tecken:

Självhäftande, röd prick för golvmärkning

Självhäftande prickar:
avgränsar olika zoner i logistik- och produktionsområden.

 
Självhäftande, grön pil för golvmärkning

Självhäftande pilar:
visar vägen till viktiga platser såsom nödutgångar, trappor, etc.

 
Självhäftande, blå fotavtryck för golvmärkning

Självhäftande fotavtryck:
markerar gångbanor i områden där truckar och andra fordon inte är tillåtna.

 
Självhäftande, gul markering för pallar

Självhäftande markeringar för pallar:
visar var lastpallar, kartonger och varor ska stå och minskar risken för att personalen ska ställa dem ifrån sig lite varsomhelst.

 

Golvdekaler

Våra golvdekaler med piktogram används för att förmedla viktig information direkt på arbetsgolvet. Piktogrammen drar uppmärksamheten till potentiella faror och förbud, informerar om obligatoriska skyddsåtgärder och ökar säkerheten för alla. Golvdekalerna finns med några av våra bästsäljande piktogram. Hittar du inte en golvdekal med piktogrammet du letar efter har vi även två stycken som går att kundanpassa. Se vår golvmärkning med piktogram och kundanpassad text samt efterlysande golvmärkning med piktogram och kundanpassad text.

Några bra anledningar att välja en av våra golvdekaler

De är enkla att applicera.
De är försedda med ett tryckkänsligt lim med hög viskositet som ger mycket bra vidhäftning på så gott som alla rena, torra och släta golv.
De motstår hårt slitage tack vare sitt tåliga material och transparenta skyddsfilm.
Modellerna i PVC har en halksäker beläggning som gör dem perfekta i lager, verkstäder och andra industriella miljöer.

Golvtejp

En tydlig golvmarkering optimerar trafikflödet i lagret och minskar risken för olyckor mellan gaffeltruckar och personal. Vår golvmarkeringstejp är idealisk för markering av olika förvaringsutrymmen, förbindelseleder, hinder och farliga områden med förhöjd olycksrisk.

Några bra anledningar att välja vår golvmarkeringstejp

Den ger en snygg och enhetlig märkning med raka och jämna linjer.
Den går snabbt och enkelt att applicera.
Den är försedd med ett kraftfullt lim för hållbar fastsättning utan risk att lossna från golvet eller rulla ihop sig i kanterna.
Den är mycket trafiktålig.

Golvtejp kan även användas för att markera utrymningsvägar. Vägledande markeringar som används i utrymningssyfte ska helst vara efterlysande (självlysande) så att de syns även vid plötsligt strömavbrott. Se vårt sortiment av efterlysande utrymningsmarkeringar.

För att man snabbt ska kunna ta sig ut i det fria när det brinner är det viktigt att utrymningsvägarna alltid hålls fria för att tillåta passage. Se vår skylt för nödutgångar “Får ej blockeras”.

Markeringsspray

Easyline® markeringsfärg är perfekt för att måla linjer på lager- och industrigolv och är ett utmärkt val för den som vill skapa golvmarkeringar med maximal hållbarhet. Färgen appliceras med en markeringsvagn av samma märke för ett snabbt och felfritt resultat.

Några bra anledningar att välja vår markeringsfärg

Den tål olja, bensin och vatten och kan användas både på betong, asfalt, oljegrus och andra vägunderlag.
Den är väldigt snabbtorkande, vilket gör att arbetet i den berörda zonen inte behöver avbrytas någon längre stund.
Den är extremt slitstark och håller länge, även när den används utomhus i trafikerade miljöer.
Den har en hög pigmentandel för utmärkt täckförmåga och linjer som syns väl.

Kompletterande produkter - Golvmärkning

Tillbehör för hjälp med appliceringen

  • Betongreparationslim: används för att snabbt och enkelt laga små sprickor och hål i golv av betong innan applicering av golvtejp eller målarfärg.
  • Kallasfalt: används för samma ändamål som betonglimmet, fast på asfalt.

Andra säkerhetsprodukter för lager, verkstäder och fabriker

  • Varselskyltar: förbjuder farliga beteenden, drar uppmärksamheten till olika riskkällor och påbjuder säkra arbetsrutiner som minskar risken för olyckor.
  • Påkörningsskydd: minskar risken för att pallställen ska ta skada när de blir påkörda av gaffeltruckar och palldragare.
  • Säkerhetsspeglar: ökar sikten i områden med trucktrafik och minskar risken för kollisioner mellan människor och fordon.

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning ska “Enstaka balkar, rör och andra utskjutande element i höjd och sida som inte lätt uppmärksammas förses [...] med varselmärkning för att undvika sammanstötning.”
Våra varnings- och skyddsprofiler både markerar och skyddar det farliga stället så att man inte slår sig om man trots allt skulle krocka med det. Skydden är gjorda av mjukt skum och finns i följande modeller: kantskydd, väggskydd, balkskydd, rörskydd, stolpskydd, pelarskydd och hörnskydd.