Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Förbudsskyltar för arbetsplatsen

En stor del av alla arbetsolyckor hade kunnat undvikas om arbetsplatsens säkerhetsangivelser hade följts till punkt och pricka.

Se till att dina arbetstagare undviker farliga och olämpliga beteenden med hjälp av våra förbudsskyltar. Skyltarna är utvecklade i enlighet med EN ISO 7010 och täcker de allra vanligaste riskerna.

Produkterna 1-92 av 114

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

  1. 1
  2. 2

Varje år inträffar ett stort antal mer eller mindre allvarliga arbetsolyckor. Det är arbetsgivarens ansvar att skydda sina arbetstagare genom att anpassa arbetsrutinerna efter de risker som finns och genom att försäkra sig om att dessa verkligen efterlevs. Detta kan betyda att vissa beteenden påbjuds medan andra förbjuds.

Våra förbudsskyltar uppfyller kraven i AFS 2008:13 och EN ISO 7010:2012 vilka fastställer utformningen av grafiska symboler och varselfärger för säkerhetsskyltar. De är lätt igenkännbara med sin runda form och röda bård med ett rött snedstreck över själva symbolen.

I och med europeisk standard ISO 7010 har vissa varselskyltar fått ett nytt utseende. Andra är helt nya. P002 "rökning förbjuden" och P006 "förbud mot truck" är exempel på symboler som ser annorlunda ut i den nya standarden. Läs mer om ISO 7010.

Våra skyltar finns i ett flertal olika material och storlekar. Vår materialguide hjälper dig att välja rätt material.

Var noga med att välja rätt placering för dina skyltar. En skylt som sitter på fel ställe eller på ett ställe där den inte syns är så gott som värdelös. Se våra Skyltfästen, skyltstolpar och tillbehör .

Öka arbetsplatssäkerheten genom att påbjuda säkra arbetssätt. Påminn arbetstagarna om vad som gäller på just din arbetsplats med en av våra Påbudsskyltar .