Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Hjullås

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vanliga frågor & svar: hjullås Hjullås används för att blockera hjulen på fordon och släp och förhindra att dessa flyttas. De används främst i stöldförebyggande syfte, men kan även användas för att stoppa fordon som bryter mot reglerna.

Vi säljer flera sorters hjullås för skydd av allt från personbilar till lastbilar och långtradare. Hjullåsen är mycket svåra att forcera och avlägsna med våld.
Vårt trailerlås är perfekt för stöldskydd av släpvagnar. Det installeras enkelt på släpets draghandske och kan användas både när detta är kopplat och okopplat.

5 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Hjullås

Varför använder man hjullås?

Hjullås eller hjulbojor och hjulklampar som de också kallas är anordningar som installeras på fordon och släp för att förhindra att dessa flyttas. De används främst i stöldskyddande syfte, men även för att stoppa bilar och lastbilar som inte följer reglerna.

Vem använder hjullås?

Företag

Använder hjullås för att stöldskydda tjänstefordon. Låset installeras på ett av fordonens hjul, blockerar detta helt och gör det omöjligt att köra iväg med fordonet så länge det sitter kvar.

Det rejäla nyckellåset är mycket svårt att forcera och gör det nästan omöjligt att avlägsna hjullåset med våld. Det går inte heller att skruva loss hjulet eftersom låset förhindrar åtkomst till hjulmuttrarna.

Privatpersoner

Använder hjullås för att hindra stöld av privata fordon när det inte finns möjlighet att parkera dem i ett garage.

Polis och tulltjänstemän

Använder hjullås för att stoppa lastbilar och långtradare som kör olagligt på våra vägar (fordon som kör med olagliga däck, för tung last, etc.) samt förare som inte respekterar körtider och vilotider eller som försöker köra berusade.

Vad säger lagen?

Utdrag ur Klampningslagen (lag nummer 2014:1437 i Svensk författningssamling)

Denna lag innehåller bestämmelser om åtgärder som får vidtas för att säkerställa efterlevnaden av ett beslut att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden."

"Kan det av särskilda skäl antas att ett omhändertagande [...] inte är tillräckligt för att säkerställa att beslutet följs, får Polismyndigheten eller Tullverket besluta att fordonet eller fordonståget ska förses med en mekanisk, elektronisk eller annan typ av låsanordning (klampning)."

Vilket lås ska jag välja

Hjullås för personbilar och lastbilar

Hjullås för bilar och lastbilar

Kan användas på allt från personbilar, skåpbilar och husbilar till lastbilar och långtradare, beroende på vilken modell man väljer. Behöver du ett lås som går att använda på flera slags fordon? Vårt universala hjullås går att anpassa till bilar och lastbilar med däck som har en diameter på max 760 mm och en bredd som inte överstiger 235 mm. Det är lätt att installera, men mycket svårt att ta bort.

Släpvagnslås för släpvagnar

Trailerlås

Vårt trailerlås används som stöldlås för släpvagnar. Det passar de flesta kulkopplingar och fungerar som ett perfekt stöldskydd till exempelvis husvagnar, båttrailers och hästsläp. Det kan användas på både kopplade och okopplade släp:

  • Kopplade släp: låser släpet till bilen så att det inte går att stjäla.
  • Okopplade släp: gör det omöjligt för tjuvar att koppla släpet till ett dragfordon och köra iväg med det.

Använd ett diskuslås för att låsa fast släpvagnslåset på draghandsken.
Lägg en stödbensplatta under släpets stödben för att förhindra att det sjunker ner i underlaget när det inte är kopplat till fordonet.

Kompletterande produkter - Hjullås

Hjullåset installeras snabbt och enkelt direkt på fordonets/släpets hjul. Vi rekommenderar dig att använda arbetshandskar för att inte smutsa ner händerna när du monterar låset.

Se till att lastning- och lossningsarbetet sker på ett säkert sätt med hjälp av stoppklossar som hindrar lastbilssläpen från att plötsligt sättas i rörelse.