Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Skyddshandskar

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Hur väljer man rätt skyddshandskar? Olyckor som berör händer och fingrar är en av de vanligaste olyckstyperna med sjukfrånvaro och i vissa fall bestående skador som följd. För att motverka allvarlig skada erbjuder vi ett stort antal godkända skyddshandskar för tillförlitligt skydd vid olika arbetsuppgifter.

69 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Skyddshandskar

Varför är det viktigt att använda skyddshandskar?

Skador på händer och fingrar är en av de vanligaste arbetsolyckorna bland båda könen och även om dessa ofta är ofta lindriga kan de i värsta fall leda till långvarig sjukskrivning, nedsatt arbetsförmåga och bestående skador.

Ett par testade och godkända skyddshandskar ger händerna effektivt skydd i extra utsatta miljöer.

Vad säger lagen?

Följande utdrag kommer från Arbetsmiljölagen. Enligt denna är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs utan kostnad för arbetstagarna. Arbetsgivaren är även skyldig att se till att utrustningen fungerar och att den underhålls och repareras, så att den är säker att använda.

"Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall [...]"

"Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, ska personlig skyddsutrustning användas. Denna ska tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg."

Hur väljer man rätt skyddshandskar?

Ett par lämpliga skyddshandskar motverkar handskador i samband med specifika riskarbeten.

För optimalt skydd är det viktigt att man väljer rätt sorts handskar. Det här bör du ha i åtanke när du väljer:

Risktyp

Mekaniska risker
Skydd mot mekaniska risker EN 388

Våra arbetshandskar skyddar mot mekaniska risker och rekommenderas vid lagerarbeten, monteringsarbeten, formsprutningsarbeten samt arbeten som innebär hantering av verktyg, kablar, byggnadsmaterial, etc. De ger ett mer eller mindre bra skydd mot nedsmutsning, skärskador, stickskador, skrubbskador och rivskador (beroende på vilken skyddskategori de tillhör).

Skärskyddshandskar används av personal som arbetar med glas, plåt, knivar och andra vassa föremål. De är ofta gjorda av material som kännetecknas av sin höga skärbeständighet och hållbarhet.

Touchvantar skyddar händerna samtidigt som de gör att du kan fortsätta använda en pekskärm utan att ta av dem.

Montagehandskar är speciellt utformade för arbetsuppgifter som kräver viss fingerrörlighet så som att sätta ihop småföremål eller skruva på muttrar. Skärskyddshandskar används av personal som arbetar med glas, plåt, knivar och andra vassa föremål. De är ofta gjorda av material som kännetecknas av sin höga skärbeständighet och hållbarhet.

Alla arbetshandskar som säljs i vår webbutik är testade och godkända enligt standard EN 388. Läs mer om hur handskarna testas och vilka krav som ställs på dem.

Termiska risker

Vi saluför handskar för skydd mot både värme och kyla.

Svets- och värmeskyddshandskar används vid svetsarbeten samt alla arbeten där man tar i heta föremål och maskindelar. Handskarna har oftast långa ärmar som skyddar även underarmarna mot stänk, kontaktvärme och strålningsvärme.

Skydd mot termiska risker EN 407

Alla svets- och värmeskyddshandskar som säljs i vår webbutik är testade och godkända enligt standard EN 407. Läs mer om hur handskarna testas och vilka krav som ställs på dem.

 
Skydd mot kyla EN 511

Skyddshandskar mot kyla är speciellt utformade för att skydda händerna mot olika mekaniska risker vid mycket låga tempareturer och är idealiska vid arbeten i kalla miljöer samt vid hantering av kalla föremål (t.ex. frysta livsmedel). Samtliga handskar är testade och godkända enligt standard EN 511. Läs mer om handskarna här.

Kemiska risker
Skydd mot kemiska risker

Så kallade kemskyddshandskar skyddar personer som arbetar med farliga kemikalier som kan leda till irritation, frätning eller förgiftning till följd av att de tas upp genom huden. Handskarna används ofta vid läkemedelstillverkning, kemikalietillverkning, underhålls- och städarbeten där man använder sig av skarpa rengöringsmedel, lösningsmedel, smörjmedel, etc.

 
Skydd mot mikrobiologiska smittämnen

Kemskyddshandskarna skyddar även mot mikrobiologiska smittämnen inom hälso- och sjukvården. Alla kemskyddshandskar som säljs i vår webbutik är testade och godkända enligt standard EN 374. Läs mer om hur handskarna testas och vilka krav som ställs på dem.

Engångshandskar

Skyddshandskar för engångsbruk är perfekta i situationer där det ställs extra höga krav på hygien och renlighet. De används t.ex. vid livsmedelshantering, läkemedelshantering, för skydd mot fingeravtryck på olika slags ytor, vid patientvård, etc.

Se vårt sortiment av engångshandskar.

Handskmaterial

Valet av material beror på vad skyddshandskarna ska användas till. Läs mer om de olika materialen samt deras för- och nackdelar under respektive kategori.

Handskstorlek

Handskstorlek

Det är mycket viktigt att man väljer rätt storlek på sina skyddshandskar. Är handskarna för stora ökar risken för att man ska fastna med dem i rörliga maskindelar och för att man ska få det svårare att hantera föremål. För små handskar kan vara obekväma att ha på sig och kan begränsa händernas rörlighet.

Det bästa är att arbetstagaren själv provar ut sina handskar. När detta inte är möjligt används vår storleksguide. Denna laddas hem, skrivs ut och används som mall för att avgöra vilken storlek som passar bäst.

Tillbehör - Skyddshandskar

Ta hand om eventuella sår på händerna innan du sätter på dig dina skyddshandskar för att undvika infektioner och långsam läkning. Se våra tvättservetter och plåster.

Är du på jakt efter en annan Personlig skyddsutrustning? Vi har det som behövs för att skydda dig från topp till tå. Se våra hörselskydd, skyddsskor, skyddsglasögon, skyddskläder, etc.

Se till att personal och besökare är medvetna om säkerhetsreglerna som gäller på arbetsplatsen. Behöver man ha på sig skyddshandskar när man utför vissa arbetsuppgifter? Informera om detta med våra Påbudskyltar: personlig skyddsutrustning