Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Nödljusarmaturer och strålkastaraggregat

Hjälp personal och besökare att så snabbt som möjligt hitta vägen ut i en utrymningssituation. Våra genomlysta skyltar garanterar en god synlighet även i mörka och rökfyllda lokaler. Se även våra standardskyltar under rubriken Utrymningsskyltar .

11 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete ska ”Skyltar (...) så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Skyltarna ska placeras antingen vid ingången till ett riskområde eller i omedelbar närhet av en särskild fara eller särskilt föremål. De ska också placeras på en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå. Efterlysande färger, reflekterande material eller artificiell belysning ska användas där dagsljuset är otillräckligt.”

Det är viktigt att utrymningsskyltarna har rätt storlek så att de syns ordentligt. Är de svåra att se gör de nämligen ingen nytta i en nödsituation. Har du svårt att välja storlek på dina nödljusarmaturer? Instruktioner för detta finns i europeisk standard EN 1838. Läsavståndet räknas ut med formeln D = S x P, där D är läsavståndet, P är piktogrammets höjd och S är konstant (100 för belyst skylt, 200 för genomlyst skylt). Exempel: en utrymningsskylt i slutet av en 20 meter lång korridor måste ha en skylt (piktogram) som är minst 10 cm högt om skylten är genomlyst och 20 cm om skylten är belyst med annan ljuskälla.

Våra genomlysta skyltar är perfekta för vägledning längs med mörka och svårorienterade utrymningsvägar. Skyltarna drivs med batterier och forsätter att lysa även under strömavbrott.