Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Skyltar

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Hitta rätt typ av skylt Varselskyltar är oerhört viktiga för säkerheten på arbetsplatsen. De används för att förbjuda farliga beteenden, dra uppmärksamheten till potentiella riskkällor och påbjuda säkra arbetsrutiner som minskar risken för olyckor. De är perfekta när man behöver förmedla viktiga budskap.
De flesta av våra produkter är försedda med piktogram utformade enligt kraven i ISO 7010:2012. Denna nya standard syftar till att göra skyltarna lättare att tyda och gäller i alla europeiska länder.
Behöver du signalera ett förbud, en fara eller ett påbud? Skyltarnas form och färg beror på användningsområdet.

Vanliga frågor & svar - Skyltar

Sedan den 1 januari 2014 måste alla nya skyltar som köps in följa riktlinjerna i europeisk standard EN ISO 7010. Syftet med denna nya standard är att skapa en varselmärkning som ser likadan ut i hela Europa. Läs mer grafiska symboler och varselfärger enligt EN ISO 7010.

EN ISO 7010 berör framförallt skyltar för varsel och utrymning. För de skyltar som inte har fått någon ny motsvarighet i den nya standarden fortsätter vi att tillhandahålla sådana som följer AFS 2008:13 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete).

Arbetsplatsens skyltar bidrar till arbetstagarnas hälsa och säkerhet och måste därmed följa gällande föreskrifter, vilket samtliga Setons produkter gör.

Vad är ett piktogram?

Piktogram föreställande en gående gubbe

En bild säger mer än tusen ord… Ett piktogram är en grafisk symbol som används för att förmedla en idé eller ett budskap utan hjälp av ord. Målet är att alla ska kunna förstå dess innebörd, oavsett språk och ursprung.
Piktogram är vanliga på skyltar där de ofta förekommer ihop med en kortare text.

 

Vad innebär de olika färgerna och formerna?

Rund skylt med vit botten, röd bård och rött streck som signalerar ett förbud

Förbud

Färg: svart symbol mot vit botten samt röd bård med ett rött snedstreck 45° över symbolen.
Form: cirkel.
Förbudsskyltar används för att minska risken för olyckor genom att förbjuda olämpliga och farliga beteenden. De förekommer ofta i kombination med varningsskyltar.

 

Rund skylt med blå botten och vit bård som signalerar ett påbud

Påbud

Färg: vit symbol mot blå botten samt vit bård.
Form: cirkel.
Påbudsskyltar används för att öka arbetstagarnas säkerhet genom att påbjuda säkra beteenden och syns ofta där särskilda skyddsåtgärder krävs, till exempel där man måste använda personlig skyddsutrustning.

 

Triangulär skylt med gul botten, svart bård och svart streck som signalerar en fara

Varning

Färg: svart symbol mot gul botten samt svart bård.
Form: triangel.
Varningsskyltar används för att informera om förekommande faror så att nödvändiga skyddsåtgärder kan tas och eventuella olyckor undvikas. De kombineras ofta med förbuds- och påbudsskyltar.

 

Fyrkantig röd skylt med vit bård för märkning av brandbekämpningsutrustning

Brand

Färg: vit symbol mot röd botten samt vit bård.
Form: kvadrat.
Brandskyltar används för att ange platsen för brandbekämpningsutrustningen så att denna snabbt kan lokaliseras i en nödsituation.

 

Fyrkantig grön skylt med vit bård för märkning av utrymningsvägar

Utrymning

Färg: vit symbol mot grön botten samt vit bård.
Form: kvadrat.
Utrymningsskyltar används för att visa snabbaste vägen ut ur en byggnad så att utrymningen hinner ske innan ett kritiskt läge uppstår. Väl ute i det fria ska det finnas skyltar som visar vägen till återsamlingsplatsen.

 

Fyrkantig röd skylt med vit bård för märkning av första hjälpen-utrustning

Första hjälpen

Färg: vit symbol mot grön botten samt vit bård.
Form: kvadrat.
Nödskyltar används för att visa var utrustningen för första hjälpen går att hitta så att skadade personer snabbt kan omhändertas när olyckan är framme.

 

Rombformad skylt med vit botten, röd bård och svart faropiktogram

Farliga ämnen

Färg: svart symbol mot vit botten samt röd bård.
Form: romb.
Farosymboler används för att märka miljö- och hälsofarliga ämnen så att alla vet vilka försiktighetsåtgärder de bör iaktta när de handskas med dem. Farosymboler ska finnas på alla behållare som innehåller farliga kemiska produkter. Vid transport av farligt gods används istället särskilda skyltar, så kallade ADR-skyltar, som identifierar godsets farliga egenskaper. Till skillnad från ovan nämnda varselskyltar innefattas farosymbolerna inte av EN ISO 7010.

 

“I” som symboliserar information

Information

Informationsskyltar hjälper personal och besökare att hitta rätt och kan användas både inom- och utomhus. Till skillnad från ovan nämnda varselskyltar finns inga krav på hur de ska se ut.

 

Fyrkantig blå skylt med vit bård för märkning av tillgänglighetsanpassade lokaler

Tillgänglighet

Tillgänglighetsskyltar hjälper personer med funktionsnedsättning och visar dem var viktig utrustning såsom hörslinga, texttelefon och rullstolsramp finns. Till skillnad från ovan nämnda varselskyltar finns inga krav på hur de ska se ut.

 

Köpguide - Skyltar

Vilket material passar mig bäst?

Våra skyltar finns i flera olika material och går därför att anpassa till nästan alla miljöer och användningsområden:

DEKAL (SJÄLVHÄFTANDE)
(laminerad polyester)
SKYLT (ICKE SJÄLVHÄFTANDE)
(polypropen)
Användningsområde: släta, rena och fettfria ytor
Fördel: mycket lätt att sätta upp
Användningsområde: skrovliga, smutsiga och feta ytor samt ytor där de självhäftande modellerna inte fäster (trä, betong, sten, etc.)
Fördel: sitter mycket bra när den skruvas fast
Dessa två material går att använda både inom- och utomhus och är mycket tåliga mot slitage och lösningsmedel.
SKYLT (MAGNETISK) SKYLT (ICKE SJÄLVHÄFTANDE)
(aluminium)
Användningsområde: alla metallytor
Fördel: mycket lätt att sätta upp. Går att ta bort och kan flyttas från en plats till en annan
Användningsområde: skrovliga, smutsiga och feta ytor samt ytor där de självhäftande modellerna inte fäster (trä, betong, sten, etc.)
Fördel: sitter mycket bra när den skruvas fast. Mycket robust

Andra material kan behövas för vissa tillämpningsområden (användning på platser med extrema väderförhållanden, i rymden, etc.).

Skyltens hållbarhet beror dels på dess material, dels på var den sitter någonstans (inom- eller utomhus, på en solig eller skuggig plats, etc.). Kontakta gärna en av våra rådgivare om du behöver hjälp med att välja.

Skyltarna kan även fås i så kallade efterlysande material som lyser i mörkret och förblir synliga även vid plötsligt strömavbrott.

Vilka monteringsmetoder kan jag välja mellan?

Skyltarna går att fästa på flera olika sätt:

  • med skruvar och pluggar
  • med dubbelhäftande tejp
  • med skenor och skyltfästen (för stolpmontering)

Se alla våra skyltfästen samt vår snabbguide som förklarar hur du går tillväga med dina stolpmonterade skyltar. Se även vår instruktionsvideo:

Vilka storlekar finns skyltarna i?

Försäkra dig om att skyltarna är tillräckligt stora för att kunna läsas även när betraktaren befinner sig några meter bort. Skyltarna bör dessutom installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder. Man bör alltid välja en plats med bra ljusförhållanden och som är lätt att se och nå.

Skyltarna bör sitta på strategiska platser så att man hinner se dem innan man kommer fram till det berörda området. Exempel: en skylt som anger krav på att bära personlig skyddsutrustning i ett förvaringsområde för kemikalier måste sitta så att man kan se den innan man beträder området i fråga, inte när man redan befinner sig där.

Schema över skyltarnas läsavstånd beroende på storlek
Rekommenderad skyltstorlek för maximal läsbarhet.

Vi saluför skyltar i flera olika format:

  • Upp till 400 mm i diameter eller 315 mm i sidan
  • I A3-, A4- eller A5-format
  • Med eller utan text
  • Styckvis, på ark eller på rulle

En 100% kundanpassad lösning

Banner till CREATOR designverktyg

Hittar du inte den skylt du letar efter? Skapa din egen! Vi ger dig möjligheten att skapa skyltar med alldeles egna texter och piktogram.
Vi kan KUNDANPASSA (nästan) allt...