Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Kemikalieskyddshandskar

Kemiska ämnen kan ge upphov till irritation och frätskador när de kommer i kontakt med huden. Förebygg risken för hudproblem genom att använda ett par ordentliga skyddshandskar. Vi saluför ett stort antal godkända kemskyddshandskar för professionellt bruk.

22 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Direktkontakt med vissa kemiska ämnen kan orsaka irritation och frätskador. Händerna är utan tvekan den mest utsatta kroppsdelen. Undvik hudexponering genom att använda lämplig skyddsutrustning.

Alla så kallade kemskyddshandskar ska vara testade och godkända enligt EN 374-2. Bokstavskombinationen anger vilka ämnen handsken testats för:

Kod - Kemikalie - CAS-nummer
A - Metanol - 67-56-1
B - Aceton - 67-64-1
C - Acetonnitril - 75-05-8
D - Diklormetan - 75-09-2
E - Koldisulfid - 75-15-0
F - Toluen - 108-88-3
G - Dietylamin - 109-89-7
H - Tetrahydrofuran - 109-99-9
I - Etylacetat - 141-78-6
J - n-heptan - 142-85-5
K - Natriumhydroxid (40%) - 1310-73-2
L - Svavelsyra - (96%) - 7664-93-9

Testet mäter den tid det tar för ämnet i fråga att tränga igenom handskmaterialet. Inget inläckage får ske inom 30 minuter. Testresultaten avgör handskarnas skyddsindex (från 1 till 6, där 1 innebär sämst skydd mot den aktuella kemikalietypen och 6 bäst skydd).

Det är oerhört viktigt att veta vilket slags ämne man har att göra med för att kunna välja rätt skyddsutrustning. Information om ämnets hälso- och miljöegenskaper samt rekommenderade skyddsåtgärder står att finna i säkerhetsdatabladet. Behållarens märkning kan också ge vissa indikationer om eventuella hälsorisker.

Är du osäker på vilka slags handskar som passar dig bäst? Läs vår snabbguide eller kontakta en av våra rådgivare.

Vi rekommenderar även att du tittar på följande produktkategorier:
Varningsskyltar: biologiska och kemiska arbetsmiljörisker
Absorbenter och spillkit för kemikalier och farliga vätskor
Skyddskläder
Andningsmasker
Skyddsglasögon och visir