Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Vindvisare

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vanliga frågor & svar - Vindstrutar flygplatser, motorvägar, broar och hamnar är det viktigt att kunna se med vilken styrka och riktning vinden blåser. Genom denna information kan man anpassa sin körning till rådande väderförhållanden för undvika olyckor. Vi säljer vindriktningsvisare (vindstrutar) som är speciellt utformade för flygplatser och helikopterflygplatser och certifierade enligt ICAO - kvittot på deras kvalitet.

Verksamheter som omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen (exempelvis oljeraffinaderier och gasanläggningar) kan också behöva använda vindstrutar för att bedöma hur utsläpp av giftig gas sprider sig i händelse av en olycka.

Läs våra vanliga frågor & svar för mer information om våra produkter och gällande lagstiftning!

5 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Vindstrutar

Vindstrutar används för att mäta vindens riktning och styrka i öppna områden. De syns ofta på vägar eller på broar där kraftiga vindbyar är vanligt förekommande, på industriområden där det finns risk för utsläpp av hälsofarliga ämnen samt på vissa flygplatser.

Hur fungerar en vindstrut?

En vindvisare består i de flesta fall av flera olika delar som man själv sätter ihop (en mast, en korg, en vindstrut och i vissa fall ett hinderljus). I de flesta fall säljs alla delar ihop i ett färdigt kit, men själva struten, som är den av vindvisarens komponenter som slits snabbast kan även köpas separat så att man kan byta ut den utan att behöva byta resten.

Våra kit består av:
 • En mast som ser till att vindstruten kommer upp tillräckligt högt för att synas även på avstånd.

 • En korg som fästs vid masten och som gör att vindstruten kan rotera fritt runt denna.

 • En tygstrut bestående av 5 färgade band (3 röda och 2 vita). När struten fylls med luft blåses den upp och med hjälp av de färgade banden kan man läsa av vindstyrkan. Varje färgat band motsvarar en hastighet på 5 knop (cirka 9 km/h). När struten är helt utsträckt och hänger horisontellt i luften blåser alltså vinden i en hastighet på 5 x 5, d.v.s. 25 knop (cirka 45 km/h). Vindriktningen läses av genom att titta på åt vilket håll vindstruten pekar åt.

 • Ett hinderljus (endast i vissa kit) som placeras längst upp på masten och minskar risken för att helikoptrar och flygplan ska krocka med den.


Vad säger lagen?

Vindriktningsvisare är obligatoriska på flygplatser och helikopterflygplatser:

Okontrollerade flygplatser avsedda för flygplan

“En flygplats ska alltid vara försedd med åtminstone en vindriktningsvisare, dvs. vindstrut.”

“En vindriktningsvisare ska vara tillverkad av tyg i form av en stympad kon. Längden ska vara minst 3,6 meter och diametern i den breda delen minst 0,9 meter.“

“Vindriktningsvisarens färg eller färger ska väljas så att den syns klart och tydligt. Om möjligt ska en färg användas, helst orange. Om två färger krävs för att vindriktningsvisaren ska synas mot en varierande bakgrund bör färgerna helst vara orange och vitt, rött och vitt eller svart och vitt. Färgerna ska ordnas i fem omväxlande remsor så att den första och sista remsan har mörkare färg.“

Helikopterflygplatser

“En helikopterflygplats ska vara utrustad med minst en vindriktningsvisare.”

“En vindriktningsvisare bör ha formen av en strut, vara öppen i båda ändar och ha följande dimensioner för helikopterflygplatser placerade på mark- eller vattenyta:
1. längd – 2,40 meter
2. diameter, början – 0,60 meter
3. diameter, slutet – 0,30 meter
En vindriktningsvisare bör ha en färg som gör den klart synlig från minst 200 meters höjd över helikopterflygplatsen. Vindriktningsvisaren bör i första hand vara enfärgad i vitt eller orange. När det krävs en kombination av två färger för att ge tillräcklig kontrast mot bakgrunden bör visaren vara orange och vit, röd och vit eller svart och vit. Den bör också ha fem band med det första och sista bandet i den mörkare av färgerna.”

De rekommenderas dessutom på följande platser:

Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen

Enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår är verksamhetsutövaren skyldig att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckshändelser, och för att begränsa följderna av dessa för människors hälsa och miljön. Detta innebär bland annat att följande utrustning ska finnas:

Men även:


Vägar och broar

Vindstrutar används även ibland på vägar och större broar där kraftiga vindar kan förekomma. Kraftiga sidvindar kan nämligen vara farliga för exempelvis lastbilar och husvagnsekipage.
>>> Se resten av våra trafiksäkerhetslösningar

Var ska vindstruten placeras?

För maximal säkerhet är det viktigt att vindstruten sitter på rätt plats, d.v.s. en plats där den syns ordentligt och där den inte är för nära byggnader, träd och annat som kan ge skydd mot vinden och få vindstruten att indikera felaktigt låga vindstyrkor.

På flygplatser ska vindriktningsvisaren placeras så att den är synlig från luftfartyg i luften och på marken och så att den inte påverkas av närliggande föremål.

På andra ställen räcker det om vindriktningsvisaren syns från marken, däremot är det bra om den syns från långt håll. Vindvisarens synlighet påverkas av mastens höjd samt storleken på själva struten. Ju längre masten är och ju större struten är, desto bättre syns den.

Vad innebär det att vindstruten är certifierad enligt ICAO?


När du köper en vindriktningsvisare som är certifierad enligt ICAO (International Civil Aviation Organization eller Internationella Civila Luftfartsorganisationen som den heter på svenska) är du säker på att du köper en produkt som uppfyller särskilda funktionskrav och håller en viss kvalitet.

Masten
 • Är helt vertikal

 • Motstår vindstyrkor upp till 75 knop utan att gå sönder

 • Knäcks och orsakar minsta möjliga skada om den träffas av ett flygplan eller helikopter


Struten
 • Roterar fritt runt masten

 • Ger en tillförlitlig indikation på vindens hastighet +/- 5° vid 3 knop eller mer

 • Är helt uppblåst vid 15 knop

 • Är gjord i en färg som kontrasterar mot omgivningen

 • Är minst 2,4 / 3,6 meter lång


Tygstruten är gjord av flaggväv (polyester) med en vikt på 150 g/m². Den är mycket tålig mot regn, UV-strålning, fukt och mögel.