Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Maskinsäkerhet

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Maskinsäkerhet: förebygg olyckor Maskiner ligger bakom en stor del av alla arbetsolyckor. Förbättra säkerheten för personal som arbetar med maskiner med hjälp av våra maskinskydd och indikatorer för lösa muttrar.

Maskinskydden hindrar effektivt åtkomsten till skärande maskindelar, motverkar stänk och gör att man inte fastnar i maskiner med automatisk inmatning.

7 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Maskinsäkerhet

Vad säger lagen?

Maskiner som släpps ut på marknaden eller tas i drift ska vara säkra. I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska maskinerna vara konstruerade och tillverkade så att de kan fungera på avsett vis och användas, ställas in och underhållas utan att medföra risk för personer.

Även om huvudansvaret för maskinens driftsäkerhet ligger hos tillverkaren kvarstår kraven på arbetsgivaren att skapa en säker arbetsmiljö. Denne måste med andra ord göra en bedömning av riskerna och därefter vidta åtgärder för att garantera arbetstagarnas säkerhet.

Maskinolyckor: vanliga orsaker

Maskiner orsakar ungefär en tredjedel av alla arbetsolyckor med dödlig utgång bland europeiska arbetare. Olyckorna sker ofta på grund av organisatoriska eller mänskliga tillkortakommanden.

Organisatoriska faktorer:
  • Dålig arbetsorganisation: arbetsplatsens säkerhetsprocedurer är bristande, personalen saknar den utbildning som krävs för att använda maskinerna på ett säkert sätt, reparationer och underhåll utförs utan att man först frånkopplar maskinens kraftkälla.

  • Otillräckliga skyddsåtgärder: avsaknad av maskinskydd och personlig skyddsutrustning.

Mänskliga faktorer:
  • Personalen struntar i att följa gällande säkerhetsangivelser, glömmer bort att följa dem eller brister i koncentration/uppmärksamhet.


Maskinsäkerhet: förebygg olyckor

Nedanstående principer bygger delvis på Arbetsmiljöverkets riktlinjer för säkert arbete med maskiner (AFS 2008:3) och syftar till att öka säkerheten för personal som hanterar handhållna eller stationära maskiner i arbetet.

Skapa en säkerhetskultur på arbetsplatsen

Det är viktigt att alla på arbetsplatsen är medvetna om riskerna som finns samt att de har den kunskap och vilja som krävs för att minska dem. På arbetsplatser med en bra säkerhetskultur tar alla gemensamt ansvar för säkerheten och arbetar tillsammans för att skapa rutiner och säkerhetsregler som sedan följs punkt och pricka.

Se över maskinernas driftsäkerhet

Se till att alla maskiner som används på arbetsplatsen är CE-märkta. Märkningen visar att maskinerna uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som finns.

För att garantera optimal funktion måste maskinerna dessutom ses över och underhållas med jämna mellanrum. I samband med underhållet ska deras kraftkälla frånkopplas och frånkopplingsanordningen låsas för att hindra dem från att plötsligt och oväntat sättas igång. Vår utrustning för lockout & tagout ser till att servicepersonalen kan utföra nödvändiga arbeten i total säkerhet.

Löst sittande muttrar kan orsaka maskinhaveri och leda till allvarliga olyckor. Våra mutterindikatorer gör det möjligt att upptäcka och skruva åt de muttrar som har börjat lossna innan det händer en olycka.

Vidta nödvändiga skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder ska vidtas för sådana risker som inte kan undanröjas.

Skyddsanordningar
Våra maskinskydd ger begränsad åtkomlighet till roterande och skärande maskindelar samt motverkar stänk av partiklar och vätskor. De ser även till att man inte fastnar med kläder eller hår och dras med in i maskinen.

Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning används för att skydda mot risker som inte kan undvikas på annat sätt.
  • Buller: långvarig bullerexponering kan orsaka hörselskador och därför ska hörselskydd alltid användas när ljudnivån överstiger 85 dB. Se våra hörselskydd.

  • Extrema temperaturer: ett par rejäla handskar skyddar händerna vid hantering av heta föremål. Se våra värmeskyddshandskar.

  • Luftföroreningar: utsläpp av gaser, ångor och damm kan innebära långsiktiga hälsorisker. Skydda luftvägarna med ett lämpligt andningsskydd.

  • Vibrationer: vibrerande verktyg och maskiner kan bidra till belastningsbesvär i händer, handleder, armar och skuldror. Använd särskilda vibrationsdämpande handskar för att förebygga vibrationsskador.


Varna för kvarstående risker

Användarna ska informeras om kvarstående risker genom tydliga skyltar på eller i närheten av maskinerna. Information och varningar bör tillhandahållas genom lättförståeliga symboler och piktogram. Vi lagerför ett stort antal skyltar som är speciellt avsedda för märkning av maskiner.

Kompletterande produkter

Regelbunden tillsyn och skötsel är viktigt för att arbetsutrustningen ska fungera som den ska. Våra kontrollmärken visar tydligt när det är dags att se över utrustningen nästa gång så att man inte glömmer bort.

Arbetar du stående hela dagen? Motverka ryggbesvär med en av våra ståmattor. Mattorna stimulerar blodcirkulationen, motverkar muskeltrötthet och förebygger värk i ryggen.