Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Lagermärkning och hyllmärkning

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Såhär lyckas du med din lagermärkning! Effektiva märksystem är A och O för välfungerande lager. Med rätt lagermärkning hjälper du personalen att snabbt hitta det den letar efter, vilket i sin tur leder till en ökad produktivitet och minskad risk för felplockning. Vi saluför flera olika lösningar för proffsig och hållbar märkning av allt från lagergångar till hyllställ och lagerlådor. Se våra magnetband, etiketthållare, självhäftande siffror, självhäftande bokstäver och gångskyltar!

59 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Lagermärkning för effektiva och väl fungerande lager

Lager ska vara byggda så att de ger ett optimalt varuflöde utan avkall på säkerheten. När hanteringen av inkommande och utgående gods går smidigt, går arbetet snabbare och man sparar både tid och pengar.

Organisering och ordning är grundläggande förutsättningar för välfungerande lager med en hög nivå av effektivitet. För det första är det viktigt att lagerplatserna är lätta att ta sig till, för det andra måste de vara tydligt märkta så att personalen slipper springa runt och leta efter varorna. Med välidentifierade lagerplatser minskar även risken för felplock. Och färre felplockade varor innebär i sin tur minskad tidsförlust och minskade kostnader.

Vi saluför flera olika produkter för märkning av allt från lagergångar till hyllställ och lagerlådor. Läs mer om våra produkter i guiden nedan!

Lagermärkning

Såhär lyckas du med din lagermärkning!

Ett tydligt uppmärkt lager gör det lättare både att hitta och att hålla ordning. Det ökar också säkerheten i området. Effektiva märksystem består ofta av flera olika komponenter: platsmärkning, gångmärkning, golvmärkning och varselmärkning. För maximal effekt ska märkningen vara konsekvent och enkel att förstå. Visuella system enligt Lean-principen, med tydliga färgkoder, är till exempel oerhört effektiva.

Självhäftande siffror och bokstäver

Självhäftande siffror och bokstäver

Våra självhäftande siffror och självhäftande bokstäver är en mångsidig produkt som kan användas för flera olika ändamål, runt om i lagret.

Välj mellan ett flertal olika material, färger och storlekar! De mindre storlekarna är till exempel perfekta för att märka plocklådor och lagerbackar så att man snabbt hittar fram till rätt lagerplats. De hjälper till att göra plockningsprocessen snabb och enkel och gör att man vinner tid, samtidigt som man minskar risken för felplockning. De mellanstora siffrorna och bokstäverna används främst för märkning av hyllor och pallställ, medan de allra största passar perfekt för märkning av lagergångar och lastkajer.

Produkterna är gjorda av hållbara material såsom vinyl och vinylväv som passar perfekt i lager- och industrimiljö. De flesta är självhäftande och fäster omedelbart på alla släta, rena och torra ytor. Övriga är magnetiska, vilket är praktiskt på lager där man ofta bygger om och ändrar.

Etiketthållare

Etiketthållare

Våra etiketthållare är perfekta för hyllmärkning. Skyddsplasten framtill på hållarna går att vika undan så att man kan ta bort eller byta ut etiketterna i takt med att lagerplatserna eller de lagrade varorna ändras.

Etiketthållarna finns i både självhäftande och magnetisk version, beroende på om man vill ha en produkt som sitter där den sitter eller en som går att flytta vid behov. Båda sitter bra på hyllkanten och passar för permanent hyllmärkning.

Förutom etiketthållare med insticksetiketter säljer vi även magnetband som går att klippa med sax och skriva på med spritpenna för att snabbt och enkelt skapa egna hyllkantsetiketter.

Gångskyltar

Gångskyltar

Våra gångskyltar är en väsentlig del av lagrets märksystem. De placeras på pall- och hyllställsgavlar och används för att visa lagergångarnas nummer. Vissa modeller monteras platt mot gaveln och syns endast när man tittar på dem rakt framifrån, medan andra är vinklade för maximal synlighet både framifrån och från sidorna.

Skyltarna kan även hängas så att de går att läsa när man befinner sig inne i själva lagergången. På så sätt kan man alltid ha koll på var man befinner sig, utan att behöva springa till slutet av gången för att dubbelkolla.

Samtliga gångskyltar säljs utan tryck och kompletteras med hjälp av våra självhäftande siffror och bokstäver. För maximal effekt kan de användas ihop med markeringar på golvet som även de visar lagergångarnas nummer. Se våra siffror och bokstäver för golvmärkning.

Glöm inte bort säkerheten på lagret!

När lagret utformas finns två väldigt viktiga aspekter att tänka på: effektivitet och säkerhet. Målet är att skapa en arbetsmiljö där personalen kan arbeta snabbt och effektivt i total säkerhet.

Lagerhyllor och pallställ ska placeras på ett sätt som underlättar varuflödet och gör det enklare att ta sig runt (både till fots och med gaffeltruck). Deras placering är även viktig för säkerheten på lagret. Tänk på att det alltid ska finnas tillräckligt med utrymme mellan ställagen så att truckar, palldragare och gående personal kan förflytta sig säkert, utan risk för krockar. När det är dåligt med plats ökar risken för att truckarna ska krocka med de gående eller med de fullastade pallställen.

Använd gärna golvmarkeringar för avgränsa de olika områdena i lagret så att arbetet kan utföras snabbt och med minsta möjliga risk för olyckor.

För att öka säkerheten ytterligare kan man förlägga trucktrafiken till särskilda truckgångar en bit bort, där den är väl avskild från de områden där gående personal uppehåller sig. Eventuellt kan man placera ut räcken för extra skydd. Räckena utgör en fysisk barriär som effektivt håller trucktrafiken på betryggande avstånd från övrig personal.

Varselskyltar är oumbärliga på vilken arbetsplats som helst och behövs för att upprätthålla säkerheten.

Upprepade krockar med pallställens bärande delar kan ge skador som på sikt får dem att kollapsa. Det bästa sättet att undvika olyckor på är att installera särskilda krockskydd på utsatta ställen.

Lager är platser där olika sorters trafik ständigt är i rörelse, vilket ökar risken för kollisioner med människor, truckar eller inredning. Minska risken för tillbud genom att placera ut speglar på kritiska ställen. Speglarna ökar sikten på platser där den kan vara skymd (vid hörn, i truckgångar och mellan höga lagerhyllor).