Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Parkeringsskyltar och trafikskyltar

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Behöver du hjälp med att välja rätt skylt? Tydliga skyltar och vägmarkeringar underlättar navigeringen på trafiktäta parkeringar, ser till att trafiken flyter och ökar trafiksäkerheten markant.

Hos oss hittar du ett brett utbud av vägskyltar: förbudsmärken, varningsmärken, väjningspliktsmärken, påbudsmärken samt skyltar för riktningsangivelse och markering av P-platser.

85 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Vägskyltar

Vad är skillnaden mellan gårdagens och dagens vägskyltar?

Vägmärken är ingen ny uppfinning. Redan för ett par tusen år sedan använde man olika slags märken längs med vägarna. Med tiden har dessa trafikleder blivit allt större och fordonshastigheten allt högre och därför har det växt fram ett behov av nya skyltar.

Så tidigt som 1931 fastställdes en europeisk standard som resulterade i att alla europeiska vägskyltar fick ett mer enhetligt utseende. Skyltarnas färg kan skilja något beroende på vilket land man befinner sig i men förutom det ser de oftast likadana ut. I Sverige har till exempel varnings-, förbuds- och väjningspliktsmärkena gul bakgrundsfärg medan många andra länder har valt vit bakgrund för en bättre kontrast mot den svarta symbolen. Den gula färgen har dock fördelen att synas bättre under vintern.
Sedan 1931 har det gjorts en hel del ändringar. Den nuvarande vägmärkesförordningen gäller sedan 2007.

Var och när används skyltarna?

Olika skyltar - olika användningsområden! Varje skyltkategori har sin egen speciella form och färg vilket gör de olika skylttyperna lätt igenkännbara. Nedan ser du en sammanställning av de olika typerna samt reglerna som gäller för deras användning.

Alla skyltar kan kombineras med en tilläggstavla som ger kompletterande anvisningar (avstånd, vägsträckans längd, riktning, etc.) och gör skyltarna lättare att förstå. Hos oss kan du designa dina egna tilläggstavlor online med hjälp av vårt designverktyg!

Notera att våra skyltar inte är godkända för användning på det allmänna vägnätet. Det går emellertid bra att använda dem på enskilda vägar och parkeringar.

Förbudsmärken

Trafikskylt 'Förbud mot vänstersväng i korsning'

Runda skyltar med gul bakgrund, röd bård, svart symbol och i vissa fall ett rött snedstreck över själva symbolen. Förbudet gäller från platsen där märket sitter, fram till nästa korsning om inte annat anges. Förbudsmärkena förbjuder farliga trafikbeteenden och begränsar fordonens hastighet. När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med skylten för tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges.
>>> Se alla våra förbudsskyltar.

Varningsmärken

Trafikskylt 'Varning för slirig väg'

Triangulära skyltar med gul bakgrund, röd bård och en svart symbol som visar vilken fara som avses. Ska sättas upp på det avstånd från faran som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten.
>>> Se alla våra varningsskyltar.

Väjningspliktsmärken

Trafikskylt 'Väjningsplikt'

Triangulära skyltar med gul bakgrund, röd bård och en svart symbol. Anger vem som har väjningsplikt i korsningar eller vid mötande trafik.
>>> Se alla våra väjningspliktsskyltar.

Påbudsmärken

Trafikskylt 'Påbjuden körriktning'

Runda skyltar med blå bakgrund och vit symbol. Innehåller en uppmaning som trafikanterna är skyldiga att följa (obligatorisk körriktning, obligatorisk körbana, etc.). Påbudet gäller från platsen där märket sitter fram till nästa korsning om inte annat anges.
>>> Se alla våra påbudsskyltar.

Vad kan jag göra för att underlätta framkomligheten på min parkering?

Parkeringar med mycket trafik, där både lastbilar, personbilar, mopeder och cyklar färdas kan lätt bli röriga. Med hjälp av en bra skyltning kan du vägleda trafiken och reglera trafikflödet. Skyltarna hjälper trafikanterna att orientera sig och ser till att trafiken flyter på bra.

Hänvisningsskyltar

Ett trevligt mottagande börjar redan vid infarten till området! Vi saluför kundanpassade hänvisningsskyltar som sätts upp på strategiska platser i syfte att ledsaga besökarna hela vägen fram till deras mål. Skyltarna placeras överallt där tydliga riktningsangivelser krävs för att man ska veta vart man ska ta vägen.
>>> Se alla våra hänvisningsskyltar.

Parkeringsskyltar

Skyltarna visar vägen till områdets parkering och visar vilka P-platser som är reserverade eller endast tillåtna för vissa användare. Vi säljer två olika slags skyltar:

  • Parkeringsskyltar som visar var det är tillåtet att ställa bilen. OBS! speciella skyltar som anger parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning ska finnas på alla parkeringar och bör placeras i direkt anslutning till byggnadsentréen. Skyltarna kan kompletteras med markeringar på marken för att se till att övriga fordon inte ställer sig där trots att de egentligen inte får.
  • Förbudsskyltar som visar att man inte får parkera på olämpliga eller farliga platser.

>>> Se vårt kompletta utbud av parkeringsskyltar och förbudsskyltar.

Ge dina skyltar en personlig prägel genom att kundanpassa dem med din egen text! Seton Creator ger dig möjligheten att skapa och beställa unika skyltar med valfri text, symbol och/eller logotyp online.
Samtliga skyltar går att montera på antingen stolpe eller vägg. Se alla våra skyltfästen samt vår snabbguide som förklarar hur du går tillväga med dina stolpmonterade skyltar.

Andra anordningar för anvisningar för trafiken

Skyltarna kompletteras gärna med anordningar som ger trafikanterna anvisningar de inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler: