Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Trafikhinder

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Läs mer om våra produkter för tillträdeskontroll I tätorter där det bor mycket folk är det ofta brist på parkeringsplatser och konkurrensen om platserna som finns är hård. Genom att kontrollera och begränsa tillträdet till privata parkeringar och enbart släppa in behöriga fordon minskar man risken för olovlig parkering på reserverade och förhyrda P-platser.

Vi saluför flera smarta lösningar för skydd av allt från större parkeringar till enskilda parkeringsplatser. Se våra automatiska och manuella vägbommar, parkeringsspärrar, parkeringsbyglar och fällbara stolpar.

26 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Trafikhinder

Inte alla verksamheter har tillgång till en privat parkering där det finns tillräckligt med plats för både personal och leverantörer att ställa sina fordon, men de som har det har ett rejält försprång gentemot de som saknar parkeringslösning, särskilt i storstäder där det ofta är svårt att hitta en parkeringsplats. I områden där parkeringsplatserna är få och behovet är stort är det viktigt att skydda de platser som finns mot olovlig parkering. Vi erbjuder flera smarta lösningar som gör det möjligt att kontrollera tillträdet till allt från större parkeringar (exempelvis företagsparkeringar eller bostadsparkeringar) till enskilda parkeringsplatser.

Varför är det viktigt att kunna kontrollera och begränsa tillträdet till privata parkeringar?

Våra lyftbommar används för att kontrollera trafiken på privata parkeringar och gör att man kan stänga ute trafik som inte har något där att göra. De har flera funktioner:

  • De förhindrar otillåten parkering: genom att stänga av parkeringen från allmän trafik och se till att endast den egna personalen har tillgång dit kan man på ett enkelt sätt försäkra sig om att det alltid finns lediga parkeringsplatser för de som jobbar på företaget.

  • De skyddar företaget lokaler och tillgångar: parkeringen ligger ofta i direkt anslutning till företagets ingång. Genom att skydda tillträdet till företagets parkering skyddar du även själva företaget mot inbrott, stöld och skadegörelse. Detta är extra viktigt på enskilda platser med få förbipasserande, där det är lätt att bryta sig in utan att bli upptäckt.

De minskar problemen med övergivna fordon: det händer att bilar blir övergivna på parkeringar av olika anledningar, ofta för att de inte längre är trafikdugliga. Under tiden det tar att få dem flyttade tar de upp en parkeringsplats som någon annan kanske behöver. Genom att stoppa obehöriga fordon från att ta sig in på parkeringen slipper man problemen med övergivna fordon och bilvrak.

Vägbommar för att stoppa tillträdet till parkeringar och privata områden

I de flesta fall räcker det med vägbommar vid infarten till parkeringen för att stoppa obehöriga fordon. Enbart personer med nyckel eller fjärrkontroll kan låsa upp vägbommarna och ta sig in på parkeringen. De som inte har tillgång till någon av dessa blir kvar utanför.

Bomsystem är en kostnadseffektiv lösning för tillförlitligt skydd av allt från parkeringar och industriområden till offentliga anläggningar och privat mark. De har flera viktiga fördelar gentemot andra former av områdesskydd:

  • De är lätta att installera och går att använda i stort sett överallt

  • De är väldigt robusta och mycket svåra att öppna med våld

  • De är gjorda av underhållsfria material som håller länge

  • De gör att man sparar pengar eftersom man slipper betala personal för att sköta arbetet


Vad är fördelen med automatiska vägbommar?

Fjärrstyrda vägbommar är perfekta för tillträdeskontroll i högfrekventerade områden där det är viktigt med en snabb öppning för att undvika bilköer. Bommarna kan styras på avstånd (max 12 meter) och lyftas/sänkas utan att föraren behöver kliva ut ur fordonet. Ett tryck på knappen på fjärrkontrollen räcker för att lyfta bommen.

Vad är fördelen med manuella vägbommar?

Manuella vägbommar är perfekta i mindre trafikerade områden där få fordon passerar och där en snabb öppning inte behövs för att bibehålla trafikflödet. Bommarna är lätta att installera, kan tas i bruk direkt och finns i betydligt längre modeller än våra automatiska bommar.

Parkeringsspärrar för skydd av reserverade parkeringsplatser

Har du problem med andra bilar som parkerar på förhyrda eller reserverade parkeringsplatser? Stoppa dem med hjälp av våra parkeringsspärrar! Spärrarna är en enkel och samtidigt effektiv lösning som är perfekt när man vill skydda platsen man hyr i närheten av bostaden eller arbetsplatsen. Vi saluför flera olika modeller och kan erbjuda allt från lite enklare manuella parkeringsspärrar, till mer sofistikerade parkeringsspärrar med fjärrkontroll:

  • Automatiska parkeringsspärrar: går att fälla upp och ner med fjärrkontrollen på bara 5 sekunder. Föraren slipper därför stiga ut ur fordonet för att låsa upp och fälla spärren till marken.

  • Manuella parkeringsspärrar: låses upp med nyckel och fälls manuellt när man behöver köra förbi med bilen. Den robusta konstruktionen gör dem väldigt svåra att forcera och köra omkull.


Skyltar för markering av reserverade parkeringsplatser

På parkeringar tillhörande affärer, matställen och andra verksamheter är det inte särskilt praktiskt att använda något av ovanstående system eftersom de kan ha en avskräckande effekt på kunderna. Istället för att enbart hålla obehöriga fordon borta riskerar de att skrämma bort även potentiella kunder.

För att skydda parkeringsplatserna och se till att inga andra än verksamhetens kunder ställer sig där kan man märka dem med skyltar och markeringar på marken som tydligt talar om att de är reserverade.

Lösningar för skydd av parkerade fordon

När man inte har tillgång till en parkeringsplats i ett P-hus eller på en bevakad parkering kan man skydda bilarna mot stöld med en av ovan nämnda parkeringsspärrar. Förutom att hindra obehörig parkering hindrar de även stöld av fordonet som står parkerat på platsen. Så länge spärren är uppfälld går det inte att köra därifrån.

En annan stöldskyddsmetod är Hjullås . Låsen placeras på en av bilens hjul och blockerar detta så att det blir omöjligt att köra i väg med fordonet. En enkel och effektiv lösning!

Kompletterande produkter - Trafikhinder

För att hålla obehöriga fordon borta från parkeringsplatser avsedda för vissa typer av användare, exempelvis rörelsehindrade personer, har vi skyltar som visar att platserna är reserverade. Se våra skyltar och prefabricerade vägmarkeringar i termoplast “P-plats för personer med funktionsnedsättning”.

Vissa parkeringsplatser är speciellt avsedda för barnfamiljer och bör vara tydligt märkta så att inte vem som helst parkerar där. Se våra prefabricerade vägmarkeringar i termoplast.

Har din verksamhet en särskild cykel- och motorcykelparkering? Se till att den verkligen används med hjälp av tydliga skyltar “cykel- och mc-parkering”. Skyltarna visar förarna vart de ska ta vägen och ser till att de inte parkerar på första lediga plats.

Har folk tendens att köra för fort på din parkering? Om fordonens höga hastighet äventyrar säkerheten för övriga trafikanter kan det vara läge att lägga ut ett eller flera Farthinder på platsen. Farthindren dämpar effektivt hastigheten på förbipasserande trafik och ser till att folk kör i gångfart. Se även våra kundanpassningsbara hastighetsskyltar.