Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Gasfilter, partikelfilter och kombinationsfilter

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Hur vet man vilket filter man ska välja? Andningsskydd ska alltid användas i arbetsmiljöer där luften innehåller damm och andra luftföroreningar som på kort eller lång sikt kan skada andningsorganen.
Hos oss hittar du ett flertal gasfilter, partikelfilter och kombinationsfilter för effektivt skydd mot luftburna partiklar, gas och ånga. För att säkerställa bästa möjliga skydd är det viktigt att välja rätt typ av filter. Läs vår guide nedan för hjälp med att välja!

3 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Gasfilter, partikelfilter och kombinationsfilter för hel- och halvmasker


Luften på vissa arbetsplatser kan innehålla damm och andra luftföroreningar som på kort eller lång sikt kan skada andningsorganen. När inandningsluften innehåller ämnen som kan irritera eller skada luftvägarna ska andningsskydd alltid användas. Vi saluför flera olika partikel-, gas- och ångfilter som gör det möjligt att skydda sig mot de flesta luftföroreningar.

Viktigt att tänka på när man väljer filter till andningsskydd

Det första man ska tänka på när man köper andningsskydd är att filtret och masken måste passa ihop. Vi säljer flera olika hel- och halvmasker samt partikel-, gas- och ångfilter från Honeywell. Nedan ser du vilka produkter som kan användas tillsammans:När man är säker på att man har hittat ett filter som passar ihop med masken man använder är det dags att välja filtertyp: partikelfilter, gasfilter eller kombinationsfilter:

1) Partikelfilter

Partikelfilter skyddar användaren mot mer eller mindre farliga partiklar som hittas i damm, dimma och rök. Partikelfilter för hel- och halvmasker har samma skyddsfaktor som de lite enklare dammfiltermaskerna för engångsbruk, den enda skillnaden är att de går att kombinera med gasfilter för bästa möjliga skydd i miljöer där både partiklar och en eller flera sorters gaser förekommer. En hel- eller halvmask med P3-filter ger med andra ord samma skydd som en dammfiltermask typ FFP3.

Partikelfilter delas in i 3 skyddsklasser som visar hur effektiva de är:
Klass 1: skyddar mot fasta partiklar.
Klass 2: skyddar mot irriterande och hälsofarliga aerosoler, fasta partiklar och vätskor.
Klass 3: skyddar mot giftiga aerosoler, fasta partiklar och vätskor.

P1-filter används till exempel för städarbeten och andra arbeten som ger upphov till icke farligt damm.
P3-filter används exempelvis som andningsskydd mot mögel eller andningsskydd mot asbest.

2) Gasfilter

Gasfilter skyddar användaren mot ånga, kemikalier och giftiga gaser. Beteckningen på filtren anger vilket eller vilka ämnen de skyddar mot (se den fullständiga listan och läs mer om hur du väljer rätt gasfilter i vår köpguide). Även gasfiltren delas in i 3 skyddsklasser:

Klass 1: kan användas vid föroreningshalter upp till 1000 ppm.
Klass 2: kan användas vid föroreningshalter upp till 5000 ppm.
Klass 3: kan användas vid föroreningshalter upp till 10000 ppm.

3) Kombinationsfilter

I vissa arbetsmiljöer förekommer både partiklar och gaser och i dessa miljöer används speciella filter som skyddar mot både och. Beteckningen på filtren anger vilket eller vilka ämnen de skyddar mot.

Kompletterande produkter - Gasfilter, partikelfilter och kombinationsfilter

Vi saluför flera olika hel- och halvmasker som går att använda ihop med filtren. Se samtliga produkter.

Är det krav på att använda andningsskydd där du jobbar? Försäkra dig om att all personal är bekant med de säkerhetsregler som gäller på arbetsplatsen genom att sätta upp skyltar på strategiska ställen. Vi saluför ett brett utbud av påbudsskyltar med piktogram och texten “Andningsskydd måste användas”. Se hela sortimentet här.