Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Dammfiltermasker klass FFP3

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? När kan man använda filtrerande halvmasker klass FFP3? Andningsskydd ska alltid användas i miljöer där det finns risk för allvarliga skador på andningsorganen eller exponering för luftburen smitta. Våra filtrerande halvmasker klass FFP3 ger ett utomordentligt skydd mot farliga och cancerframkallande ämnen, radioaktiva ämnen, virus och bakterier i koncentrationshalter upp till 30 gånger högre än det fastställda hygieniska gränsvärdet. Maskerna är testade och godkända enligt den europeiska standarden EN 149 för att du ska kunna arbeta i total säkerhet.

5 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Dammfiltermasker skyddsklass FFP3

Filtrerande halvmasker är halvtäckande andningsskydd för engångsbruk. De är mindre och lättare än hel- och halvmasker med påmonterade filter, vilket gör att de ofta upplevs som mindre otympliga, särskilt när man arbetar i trånga utrymmen. Maskerna är dessutom underhållsfria. Eftersom de byts ut efter varje arbetspass är man säker på att alltid ha ett funktionsdugligt, nytt skydd till hands nästa gång.

Filtrerande halvmasker klass FFP3 för arbetsmiljöer med hög koncentrationshalt av farliga luftföroreningar

I enlighet med europastandard EN 149 delas dammfiltermasker in i 3 skyddsklasser, beroende på deras förmåga att filtrera bort luftföroreningar. FFP3 är den högsta skyddsklassen och används för skydd mot farliga och cancerframkallande ämnen, radioaktiva ämnen och luftburna biologiska ämnen (virus och bakterier). De är den enda skyddet av denna typ som kan användas vid arbeten med asbest (i koncentrationshalter under 1 fiber/cm³ i timmen).

Filtrerande halvmasker klass FFP3 har en filtreringseffektivitet på minst 99% (d.v.s de stoppar 99% av alla partiklar som uppmäter 0,6 μm). De kan användas i miljöer där luftföroreningens koncentrationsnivå är upp till 30 gånger högre än det fastställda hygieniska gränsvärdet för yrkesmässig exponering.

Alla våra dammfiltermasker är certifierade enligt den europeiska standarden EN 149. Certifieringen innebär att de har genomgått olika tester som visar att graden av inläckage inte överskrider fastställda gränser samt att andningsmotståndet inte är för högt vid ett fastställt luftflöde. Förutom dessa två obligatoriska test genomgår vissa dammfiltermasker även ett frivilligt dolomittest som intygar att de kan användas under lång tid i mycket dammiga miljöer utan att andningsmotstånd och filtergenomträngning påverkas. Maskerna från Uvex® Silv-Air-serie har genomgått detta test vilket innebär att de erbjuder ett optimalt skydd även vid hård belastning.

Filtrerande halvmasker klass FFP3 har alltid åtminstone en utandningsventil (Uvex® Silv-Air E har tre) för att man lättare ska kunna andas genom dem. Utandningsventilerna minskar andningsmotståndet avsevärt vilket ofta uppskattas vid tyngre arbeten där man lätt blir flåsig.

Sätt på dina filtrerande halvmasker rätt för att erhålla bästa möjliga skydd

Dammskyddsmasker ska alltid vara individuellt utprovade för att garantera bästa möjliga passform. För maximal säkerhet är det viktigt att de sluter tätt mot ansiktet så att luft utifrån inte läcker in i masken. Rätt användande garanterar att skyddsmaskerna faktiskt skyddar som de ska:

  • Placera masken så att den täcker både näsa, mun och haka utan att sitta åt för hårt.

  • Dra åt nackbanden så att masken inte glider, men inte så mycket att det blir glipor eller att den trycker för hårt.

  • Justera näsbygeln så att masken sitter som den ska runt näsan.

  • Personer med skägg eller skäggstubb bör raka sig för att undvika inläckage.


Kompletterande produkter - Dammfiltermasker skyddsklass FFP3

Jobbar du i en miljö med biologiska arbetsmiljörisker? Då ska du i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2018:4, bära lämplig arbetsutrustning för att minska risken för nedsmittning:

“Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska personlig skyddsutrustning användas, så som engångsskyddshandskar och visir.”

“Vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta ska andningsskydd användas.”

Hos oss hittar du passande skyddsutrustning för engångsbruk. Se våra skyddskläder, skyddsglasögon, Skyddshandskar och hårskydd.

Se även vår klibbmatta för forsknings- och vårdmiljöer. Mattan samlar upp smuts och damm från skorna så att det inte sprids i lokalen.