Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Parkeringsskyltar för cykel- och motorcykelparkeringar

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Jag vill veta mer om de olika skyltarna! I dagens samhälle väljer allt fler att ta sig till jobbet med cykel, moped eller motorcykel. I och med det ökade antalet cyklar och tvåhjuliga motorfordon på vägarna har det växt fram ett större behov av särskilda parkeringar för dessa fordonskategorier.

Har din verksamhet nyligen inrättat en särskild cykel- eller motorcykelparkering men upplever att folk ändå parkerar sina fordon lite överallt? Använd våra parkeringsskyltar för cykelparkeringar och mc-parkeringar för att visa var man får och inte får parkera. Skyltarna består av det klassiska P-märket, en symbol föreställande den typ av fordon parkeringsplatsen är avsedd för samt eventuellt en pil som visar hur man tar sig dit.

13 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Parkeringsskyltar

Olika skyltar för olika typer av fordon

Våra parkeringsskyltar för cyklar, mopeder och motorcyklar är lätt igenkännbara tack vare sin blå färg och sitt stora, vita P-märke som syns på långt håll. För extra synlighet är de tryckta på en reflexfolie från 3M (klass I) som lyser i mörkret när den träffas av fordonens strålkastarljus.

Vi saluför 2 olika typer av skyltar, beroende på vilket slags fordon parkeringen i fråga är avsedd för.

Skyltar för cykelparkeringar

För att undvika dryga trafikköer väljer fler och fler svenskar att lämna bilen hemma och istället ta cykeln till jobbet. Uppmuntra detta miljövänliga färdsätt genom att inrätta en särskild cykelparkering. Denna bör placeras väl avskild från resten av parkeringen så att cyklarna inte är i vägen för övriga fordon, gärna i närheten av byggnadens entrée.

Skapa en användarvänlig cykelparkering med hjälp av våra cykelställ och cykelpollare - den perfekta lösningen för parkering och fastlåsning av cyklarna. För att visa cyklisterna var cykelparkeringen finns erbjuder vi flera lättförståeliga parkeringsskyltar med det klassiska P-märket åtföljt av en tilläggssymbol föreställande en cykel. Skyltarna kan fås med eller utan riktningspil som talar om hur man tar sig till platsen.

Skyltar för moped- och motorcykelparkeringar

Motorcyklar och mopeder klass I ska parkeras på samma plats som bilar, förutom där det finns dedikerade MC-parkeringar (d.v.s. särskilt skyltade parkeringsrutor). De får inte parkeras på cykelparkeringar, gång- och cykelbanor eller för nära övergångsställen och korsningar.

För att undvika att MC-förare ställer sina motorcyklar lite överallt när de inte hittar en ledig parkeringsplats väljer många verksamheter att inrätta särskilda parkeringsplatser avsedda enbart för tvåhjuliga motorfordon. Dessa platser förses med parkeringsskyltar som klart och tydligt visar var man får ställa sitt fordon och hur man hittar dit.

Vad är skillnaden mellan plana och kantbockade skyltar?

Våra parkeringsskyltar saluförs i två olika modeller: en plan modell och en kantbockad modell.

De plana skyltarna är gjorda av alumiminiumplåt och saknar den list som de kantbockade skyltarna har. Skyltarna passar bäst för väggmontering men kan även monteras på stolpe med hjälp av skenor och speciella skyltfästen. För maximal stadga krävs åtminstone 2 skenor per skylt.

Kantbockade skyltar består av en skylttavla i aluminiumplåt och har en kantlist i anodiserad aluminium som sträcker sig längs med hela ytterkanten. De är mycket enkla att montera på stolpe med hjälp av speciella skyltfästen som hakas fast direkt i kantlisten. Varje stolpe kräver minst 2 skyltfästen för att skylten ska få en ordentlig stadga och mycket stora skyltar kan behöva fästas på fler än 1 stolpe.

Läs vår guide för goda tips och råd om hur du väljer rätt sorts fäste till dina skyltar.

Kompletterande produkter

Se även vårt utbud av konventionella parkeringsskyltar samt våra skyltar “förbud mot att parkera fordon”.

Använd våra linjefärger, schabloner och markeringsvagnar för att skapa vägmarkeringar som visar trafikanterna vägen och skapar ett naturligt flöde i trafiken. Vägmarkeringarna kan eventuellt kompletteras med pollare för att skapa avgränsningar mellan olika körfält och områden.