Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Påkörningsskydd och skyddsräcken

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Var och när används påkörningsskydd? Påkörningsskador på byggnader och utrustning är vanliga i områden där trucktrafik förekommer. Motverka skador genom att skydda egendomar och personal med hjälp av våra påkörningsskydd och skyddsräcken. Vi saluför ett storta antal trafiktåliga produkter för lager och industri.

49 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Vanliga frågor & svar - Påkörningsskydd och skyddsräcken


Varje år sker ett stort antal truckolyckor och en av de vanligaste orsakerna bakom olyckorna är att förarna tappar kontrollen över fordonet och kolliderar med människor och inredning. Som en del av det riskförebyggande arbetet kan därför skyddsräcken och påkörningsskydd installeras på särskilt utsatta platser för att undvika olyckor.
Våra skyddsräcken kan användas till mycket, men deras huvudsakliga funktion består i att skydda personalen i områden där både fottrafik och fordonstrafik förekommer. För att minska risken för olyckor ska trucktrafiken helst förläggas till särskilda områden, skild från övrig verksamhet. När detta inte är möjligt kan riskerna minskas med hjälp av avspärrningar som håller de båda på säkert avstånd från varandra.
Påkörningsskydden är perfekta i alla trafikerade områden såsom t.ex. lager och godsterminaler. De skyddar effektivt inredning och värdefull utrustning mot skador orsakade främst av truckar, men även av ledtruckar och palldragare.
Skyddens svart/gula färg gör dem lätta att se och markerar faran för att truckföraren ska hinna reagera innan olyckan är ett faktum.

Vad säger lagen?

Avseende skydd av gående i områden där trucktrafik förekommer ger Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar (AFS 2006:5) följande rekommendationer:
"Trucktrafik skall när så är möjligt avgränsas från gående och annan verksamhet där personer befinner sig. I annat fall skall åtgärder vidtas för att förebygga riskerna för personskada.
Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt områden med begränsat siktfält och områden där trucktrafik kan förekomma utan förvarning för de gående."

Överbelastade eller skadade pallställ innebär en större risk för ras av lagrade varor. För att undvika påkörningsskador som kan få stället att kollapsa ger därför Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:5) följande rekommendationer:
"Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd. Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet."

Var och när används skydden?

Vi saluför flera sorters påkörningsskydd, varav alla har sitt specifika användningsområde.

Skydd för fotgängare

Som arbetsgivare är du skyldig att säkerställa personalens säkerhet på arbetsplatsen. I områden med mycket truck- och fordonstrafik är det därför viktigt att vidta åtgärder för att motverka krockolyckor mellan fordon och gående. Våra skyddsräcken är den perfekta lösningen för förbindelseleder som används av både trucktrafik och gångtrafik. De skapar trafiktåliga barriärer som avskiljer de olika förbindelselederna och ser till att fordon och fotgängare hålls på ett betryggande avstånd från varandra. Räckena är oftast varselmålade för att uppmärksamma gående på faran från trucktrafik och tillräckligt höga för att man inte ska snubbla över dem. Se våra skyddsräcken.

Skydd för byggnader och utrustning

Dessa påkörningsskydd fungerar enligt samma princip som skyddsräckena för gående. De används för att hålla truckar och andra fordon på ett säkert avstånd från byggnadshörn, maskiner och annan utrustning för att undvika kollisioner och skyddar mot allvarliga påkörningsskador som kräver kostsamma reparationer om krocken trots allt skulle inträffa. Se våra påkörningsskyddsbyglar, kantskydd, väggskydd och avbärarlister.

Skydd för lagerhyllor och pallställ

Pallställage i lagerområden råkar ofta ut för mer eller mindre kraftiga krockar med palldragare och truckar. Dessa krockar kan få pallstället att börja svaja och lagrade varor att rasa, med förödande konsekvenser ur materiell och framförallt mänsklig synpunkt. Våra särskilda gavelskydd, hörnskydd och stolpskydd skyddar lagerhyllor och pallställ på utsatta platser. Skydden är speciellt utformade för att stå emot kollisioner även i höga hastigheter och knallgula för att de ska kunna upptäckas innan olyckan inträffar. Se våra påkörningsskydd för lager.

Stolpar för påkörningsskydd

Våra speciella pollare tål hög belastning och passar perfekt som skydd vid infarter, portar, lastplatser, byggnadshörn och andra känsliga områden i lager- och industrimiljöer. Stolparna ger ett effektivt skydd mot påkörningsskador som annars lätt uppstår i samband med parkering- och backningsmanövrer på ställen med begränsat utrymme. Se våra skyddsstolpar.

Kompletterande produkter - Påkörningsskydd och skyddsräcken


I enlighet med Arbetsmiljöverkets rekommendationer ska leder för fordonstrafik inomhus markeras med heldragna linjer i en färg som syns väl mot golvet (helst vitt eller gult). Använd vår Golvtejp och markeringsfärg på sprayburk för att skapa trafiktåliga markeringar.

Motverka personskador vid krockar med vassa kanter och hörn samt låga takbjälkar genom att placera en av våra Varnings- och skyddsprofiler på det farliga föremålet. Skydden är gjorda av mjukt skum som skyddar både personal och utrustning på samma gång.

Halkolyckor är en av de vanligaste arbetsrelaterande olyckorna med sjukfrånvaro som följd. Med ett av våra Halkskydd och ett par Skyddsskor med grovmönstrad sula minskar du effektivt halkrisken på din arbetsplats.