Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Påbudsskyltar: maskinsäkerhet

Minska risken för maskinolyckor genom att upplysa om de skyddsåtgärder som måste vidtas när maskinerna används. Det kan t.ex. röra sig om att man måste ta på sig viss skyddsutrustning eller läsa bruksanvisningen ordentligt innan maskinen startas.

Oavsett vad skyldigheten gäller hittar du med största säkerhet det du letar efter bland våra påbudsskyltar.

29 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Enligt Arbetsmiljöverkets rapporter står maskinolyckor för cirka 20% av det totala antalet anmälda arbetsolyckor. Män drabbas oftare än kvinnor och står för nästan 80% av alla maskinolyckor.

De farligaste maskinerna är kapar och sågar, tätt följt av pressmaskiner, borrar, slipmaskiner och handhållna sågar.

Olyckorna uppstår allt som oftast på grund av att personalen inte har tillräcklig utbildning för att utföra arbetet på ett säkert sätt. De vet helt enkelt inte vilka risker arbetet innebär samt hur de ska bete sig för att undvika dessa. I vissa fall är personalen dessutom dålig på att följa säkerhetsreglerna. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetstagarnas säkerhet på arbetsplatsen. Det är upp till honom att utbilda personalen och se till att de följer gällande påbud.

Ibland kan det räcka med en skylt som påminner arbetstagarna om vilka risker utrustningen i fråga medför samt hur de bäst skyddar sig mot dessa.

Vi säljer ett stort antal skyltar för märkning av maskiner och verktyg.
Välj mellan flera olika material, format och utföranden. Vår materialguide hjälper dig att välja rätt material.

Se samtliga Påbudsskyltar och Varningsskyltar .