Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Maskinskydd

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vad använder man maskinskydden till? Arbetsolyckor som involverar maskiner kan sluta riktigt illa och för att minska risken för allvarliga olyckor bör man därför vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Vi saluför flera sorters maskinskydd som monteras på maskiner där det finns risk för att komma i kontakt med skärande och rörliga maskindelar eller träffas av flygande partiklar som kan skada hud och ögon. Skydden går att använda på borr- och slipmaskminer av olika märken.

5 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Maskinskydd

Maskiner ligger bakom många av de arbetsolyckor som sker varje år och skadorna som uppstår till följd av olyckorna är ofta mer eller mindre allvarliga. Olyckorna orsakas ofta av maskinens rörliga delar och de främsta riskerna är:
  • Risk för amputation, skärskador, krosskador eller klämskador på händer och andra kroppsdelar.

  • Risk för att träffas av rörliga maskindelar eller arbetsstycken som plötsligt och oväntat slungas ut.

  • Risk för att fastna med kläder eller hår och dras in i maskiner med automatisk inmatning.


Farliga maskiner ska vara utrustade med skydd för att göra arbetet säkrare. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3) ska “En maskins rörliga delar [...] vara konstruerade och tillverkade så att risk för kontakt som kan leda till olyckor förhindras eller, i de fall då risker ändå finns, vara försedda med skydd eller skyddsanordningar.”

Maskinskydd är en enkel skyddslösning som monteras direkt på maskinerna och minskar risken för oavsiktlig beröring av roterande delar samtidigt som de skyddar operatören mot sprut och stänk.

Olika slags skydd för olika maskiner

Våra maskinskydd ger begränsad åtkomlighet till maskinernas riskområde. I enlighet med de allmänna kraven på egenskaperna hos skydd och skyddsanordningar är de robust tillverkade, sitter stadigt på plats, ger inte upphov till någon ytterligare riskkälla och kan inte lätt kringgås eller sättas ur funktion.

Vi saluför flera olika sorters maskinskydd.

Skydd för borrmaskiner

Vi säljer spindelskydd för både pelarborrmaskiner och bänkborrmaskiner. Dessa monteras direkt på borrmaskinen och täcker borrspindeln helt. Skydden är gjorda av stark plast (polykarbonat) och är mycket stöttåliga. Plastens transparens gör att man har perfekt kontroll över arbetsstycket som ska borras samtidigt som man är skyddad mot flygande flis och spån.

Skydd för slipmaskiner

Praktisk skydd med ram i förstärkt plast och skyddsglas i hållbar polykarbonat. Monteras i önskad höjd i förhållande till slipmaskinens slipstenar för maximalt skydd mot flygande partiklar som kan skada hud och ögon.

Universala maskinskydd

Universala skydd som går att använda till de flesta maskiner tack vare en magnetisk sockel med ON- och OFF-läge och stativ med justerbar höjd. Stort skyddsglas i hållbar polykarbonat som stoppar gnistor, stänk och flygande partiklar.

Kompletterande produkter

Använd personlig skyddsutrustning för att skydda mot risker som inte kan undvikas på annat sätt. Se hela vårt utbud.

Undvik olyckor i samband med service- och reparationsarbeten genom att frånkoppla maskinernas kraftkälla för att undvika att de plötsligt och oväntat sätts igång. Vår utrustning för lockout & tagout ser till att servicepersonalen kan utföra nödvändiga arbeten i total säkerhet.

Information och varningar i form av lättförståeliga symboler och piktogram ska placeras på eller i närheten av alla maskiner. Se våra varnings-, påbuds- och förbudsskyltar för maskiner.