Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Påkörningsskydd för byggnader och utrustning

Behöver du hjälp? Behöver du hjälp? Vill du veta mer om våra påkörningsskydd? Påkörningsskador uppstår lätt i områden med mycket trafik och leder ofta till kostsamma reparationer och driftstopp. Med våra påkörningsskydd kan du förebygga skador på byggnadshörn, lagerinredning och diverse utrustning i exempelvis lager och logistikanläggningar.

Vi saluför ett stort antal påkörningsskydd av industrikvalitet som motstår påkörning från gaffeltruckar och andra fordon.

26 artiklar

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

Påkörningsskydd för byggnader och utrustning

Påkörningsskador uppstår lätt i områden med mycket trafik, exempelvis i lagerområden. Det är ofta små marginaler när truckarna ska ta sig fram mellan lagerhyllorna och när lasten dessutom skymmer sikten är det lätt hänt att man oavsiktligt kör eller backar in i pallställ, hyllor och lagrade varor. Motverka skador och slitage genom att placera ett av våra påkörningsskydd på utsatta ställen.

Vad använder man de olika påkörningsskydden till?

Byglar, balkar och räcken

Används i trafikerade områden där de skyddar allt från byggnadshörn till lagerinredning och arbetsutrustning.

Byglar
Påkörningsskyddsbyglarna finns i 2 olika modeller: med eller utan underkörningsskydd.

Modell utan underkörningsskydd: mycket trafiktålig tack vare sin kraftiga stålstomme i ett stycke som definitivt är fri från svaga svetsfogar.

Påkörningsskydd utan underkörningsskydd

Modell med underkörningsskydd: blockerar truckgafflarna och hindrar dem från att skada personal och utrustning.

Påkörningsskydd med underkörningsskydd
 

Balkar
Stoppar allt som har hjul (truckar, palldragare, rullcontainrar, etc.) utan att vara i vägen för gående personal som lätt kliver över dem. Har avfasade kanter som minskar risken för att skada sig om man trillar och slår i änden.

Räcken
Går att bygga ihop och anpassa efter eget behov. Sätter stopp för alla slags fordon samtidigt som de släpper förbi gående personal som utan större problem kliver över de låga räckena.

Rörskydd

Vägg- eller golvmonterade skydd för utanpåliggande rör, ledningar och stuprännor inom- och utomhus. Hindrar alla slags fordon från att oavsiktligt köra in i rören och knäcka eller buckla dem.

Stolpskydd, balkskydd och pelarskydd

Täcker alla sidor av stolparna och skyddar dem oavsett vilket håll fordonen kommer från. Finns även i ett mjukt skummaterial som hindrar fordonen från att komma i direktkontakt med stolparna samtidigt som det minskar risken för att ge skador på fordonen.

3 bra anledningar att välja våra påkörningsskydd

Påkörningsskydd har många bra egenskaper:

  • Mångsidighet: påkörningsskydden finns i många olika utföranden och storlekar och går att anpassa både på längden och höjden till området eller föremålet de ska skydda.
  • Hållbarhet: eftersom skyddens stora fästplattor skruvas fast med flera skruvar minskar risken för att de ska slitas loss ur golvet vid lite hårdare krockar.
  • Synlighet: den svart/gula färgen gör påkörningsskydden mycket svåra att missa. Den påkallar förarnas uppmärksamhet på långt håll för att de ska hinna stoppa sina fordon innan kollisionen är ett faktum.

Kompletterande produkter

I områden där både fordon och gående förekommer ska särskilda skyddsräcken användas som avskiljning mellan de olika förbindelselederna. Se alla våra räcken.

Transportvägar i trafikerade områden ska vara markerade med heldragna begränsningslinjer i väl synliga färger. Använd vår golvmarkeringstejp och markeringsspray för linjemålning för att skapa synliga linjer med bra hållbarhet.

Placera en av våra trafikspeglar vid byggnadshörn, utfarter och i slutet av lagergångar för maximal säkerhet. Speglarna ökar sikten och minskar avsevärt risken för olyckor. Se alla våra speglar.

Glöm inte att sätta upp säkerhetsskyltar för att informera om förekommande faror, förbjuda olämpliga beteenden och påbjuda säkra beteenden överallt där det behövs. Se alla våra skyltar.