Kontakta oss

Snabboffert

0201 203 192

Min kundvagn (0)

Avspärrning och skyltning av arbetsområden

En tydlig markering av tillfälliga arbetsplatser skyddar inte enbart de som arbetar på området, utan även passerande bilister, fotgängare och cyklister. Seton erbjuder kompletta produktlösningar för markering och avspärrning av arbetsområden.

Produkterna 1-92 av 99

Filtrera efter Sortera efter

Rutnät Lista

  1. 1
  2. 2

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets publikation Arbetsmiljöansvar - för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser:

"Arbetsgivaren har helt och hållet kvar sitt ansvar för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö, även när de arbetar på tillfälliga arbetsställen."

"Arbetsgivaren kan på förhand behöva besöka det tillfälliga arbetsstället för att ta reda på hur arbetsförhållandena är. Arbetsgivaren kan då få klart för sig om arbetstagarna behöver viss personlig skyddsutrustning eller särskild arbetsutrustning."

Se vårt sortiment av Personlig skyddsutrustning .


Utdrag ur Trafikverkets föreskrifter IFS 2009:4 (Säkerhet vid arbete på väg):

"Personer som utför väg- eller ledningsarbete, samt besökande ska bära godkänd varselklädsel med reflex. Klädseln ska uppfylla EN 471 klass 3 eller likvärdig och vara tydligt märkta, materialet ska bestå av fluorescerande gul och/eller orange färg som är godkända. Vid mörker, dis och dimma eller andra motsvarande förhållanden med dålig sikt, ska dessutom varselbyxa i lägst klass 2 användas."

Se våra Skyddskläder och armbindlar .

"Vägmarkering kan vara permanent, tillfällig eller provisorisk. Provisorisk markering är mittlinje eller körfältslinje. En sådan kan i detta sammanhang utföras som led- eller pricklinje. Provisoriska markeringar bör utföras så tydligt att de ger god ledning för trafikanterna och om det finns risk för felkörning med allvarliga konsekvenser ska det vid arbetsdagens slut finnas vägmarkering eller annan tydlig körledning."

Se vårt sortiment av Vattenlöslig sprayfärg .

Se även våra Markeringsband, rep och tillbehör , Avspärrningsstaket, avspärrningsnät och andra avspärrningsprodukter samt Varningskoner och tillbehör för markering och avspärrning av tillfälliga arbetsområden.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats. Stäng